Zasady Współpracy:

 1. Studia realizowane są w partnerstwie ze Szczecińską Szkołą Wyższą Collegium Balticum.
 2. Zajęcia dydaktyczne realizowane są w Sanoku.
 3. Kierownik studiów podyplomowych realizowanych w Sanoku – Marta Muszyńska – kontakt: 695269692.
 4. Kierunki wymienione w ofercie będą realizowane przy potwierdzeniu udziału – min. 15 osób.
 5. Wymagane dokumenty:
  1. Wypełniony druk podania.
  2. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów.
 6. Dokumenty wymienione w punkcie V.2 i V.3 należy składać dopiero w dniu rozpoczęcia studiów.
 7. W dniu rozpoczęcia studiów podpisywana jest umowa dotycząca toku kształcenia określająca zadania zarówno uczelni, jak i słuchacza.
 8. Uczelnia m. in. zobowiązana jest do przeprowadzenia toku kształcenia zgodnie z planem, wydania słuchaczowi świadectwa ukończenia studiów po spełnieniu wszystkich wymagań.
 9. Uczelnia m. in. zobowiązana jest do przeprowadzenia toku kształcenia zgodnie z planem, wydania słuchaczowi świadectwa ukończenia studiów po spełnieniu wszystkich wymagań.