Doradztwo zawodowe i edukacyjne:

Studenci poszerzają wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w obszarze poradnictwa kariery i doradztwa zawodowego dla młodzieży i dorosłych. Absolwenci mają szansę zatrudnienia w urzędach pracy, centrach aktywizacji zawodowej, kształcenia ustawicznego, integracji społecznej, biurach karier, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, instytucjach szkoleniowych, agencjach pośrednictwa pracy, działach ds. personalnych, działach ds. szkoleń i rozwoju kadr.