Integracja sensoryczna:

Studia podyplomowe z zakresu diagnozy i terapii metodą Integracji Sensorycznej są formą kształcenia podyplomowego prowadzonego przez Szczecińską Szkołę Wyższą Collegium Balticum w Szczecinie przy merytorycznym wsparciu i pod patronatem Centrum Terapii i Stymulacji Rozwoju Dziecka SENSE w Szczecinie. Oferowana w ramach współpracy obu instytucji forma doskonalenia zawodowego ma na celu podnoszenie jakości procesu kształcenia osób zainteresowanych podnoszeniem kwalifikacji w tym specjalistycznym obszarze aktywności diagnostycznej i terapeutycznej osób z szeroko rozumianymi dysfunkcjami integracji sensorycznej.