Oligofrenopedagogika z terapią pedagogiczną:

Studia doskonalą i poszerzają kwalifikacje do pracy w szkołach i placówkach kształcenia specjalnego oraz w klasach integracyjnych, do których uczęszczają dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną. Studia umożliwiają uzyskanie wiadomości i umiejętności przygotowujących do diagnozowania, programowania, planowania oraz realizowania działań dydaktyczno-wychowawczych, terapeutycznych, opiekuńczych z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.